Disclaimer

De gegevens die zich op deze site bevinden, worden uitsluitend verstrekt met het oog op het verschaffen van informatie over Provan bvba, Provan Group en Provan CZ, hierna genoemd als “Provan”en de door Provan aangeboden dienstverlening.

Provan levert alle redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat deze informatie correct is op het moment van opname, wat niet belet dat er zich op deze site steeds onvolledige, onnauwkeurige of niet meer actuele informatie kan bevinden. Provan behoudt zich het recht voor de aangeboden informatie op gelijk welk moment aan te vullen, te wijzigen, te corrigeren of te verwijderen, zonder enige kennisgeving en zonder dat zulks aanleiding kan geven tot enige aansprakelijkheid in hoofde van Provan.

Provan sluit uitdrukkelijk elke waarborg of garantie in verband met de verstrekte informatie uit zover wettelijk mogelijk en kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor enige rechtstreekse schade of gevolgschade. Het auteursrecht op alle aangeboden informatie berust bij Provan en deze informatie kan bijgevolg niet worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en uitdrukkelijke toestemming van Provan. Door deze site te bezoeken aanvaardt u dat het Belgische recht van toepassing is in de verhouding tussen Provan en uzelf.

Alle informatie of gegevens die door gebruikers van deze website aan Provan worden overgemaakt, worden vertrouwelijk behandeld. Deze informatie wordt slechts gebruikt om Provan in staat te stellen uw vragen en/of opmerkingen efficiënt te behandelen en onze dienstverlening te personaliseren. In geen geval zal deze informatie worden overgemaakt aan derden zonder uw voorafgaandelijke toestemming.

Advantages
An infallible supplier

From tube, profile and sheet machining to full assembly: PROVAN has the right technology plus the right people!

QRM

Within the world of suppliers, PROVAN distinguishes itself with smaller batches, a wider range and short lead times. PROVAN owes these qualities to a unique production strategy: Quick Response Manufacturing (QRM).

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google