Quick Response Manufacturing (QRM): de sleutel tot snelheid en efficiëntie

Uw voordeel?

  • De doorlooptijd van uw product, en hiermee ook de levertermijn, wordt drastisch ingekort.
  • U kunt zo sneller reageren op vragen van uw klanten en op marktontwikkelingen.
  • U heeft minder voorraad nodig, en loopt dus minder risico.
  • De kwaliteit van uw product blijft altijd van een hoog niveau.
  • QRM resulteert op lange termijn in kostenbesparingen en meer omzet - globale TCO vermindering.

Binnen de wereld van de toeleveranciers onderscheidt PROVAN zich met kleinere series met een grote variatie én in korte doorlooptijden. PROVAN dankt deze kwaliteiten aan een unieke productiestrategie : Quick Response Manufacturing (QRM).

PROVAN-QRM

Quick Response Manufacturing is een strategie doorheen de ganse organisatie met de focus op doorlooptijdverkorting. We leggen de focus op “tijd” in plaats van op “kosten” met een globale Total Cost of Owernership verlaging als gevolg.

In een zogenaamde QRM-cel worden de machines die nodig zijn om de verschillende opdrachten uit te voeren fysisch samengebracht. Hierdoor worden wachttijden geëlimineerd en doorlooptijden tussen het in productie nemen en het afleveren worden verkort.

Continu verbeteren

PROVAN leerde QRM kennen via Sirris, het collectief centrum van de Belgische technologische industrie. Ondertussen past PROVAN het QRM-concept sinds 2012 met succes toe. Meer en meer klanten zijn overtuigd van de voordelen die de QRM-methode met zich meebrengt.

Bovendien is QRM een continu proces. PROVAN werkt met andere woorden iedere dag aan de verbetering en vereenvoudiging van zijn processen. Het nieuwe POLCA-systeem (Paired-Cell Overlapping Loop of Cards with Authorization) is hier een voorbeeld van. Bij POLCA wordt de werkvloer opgedeeld in flexibele productiecellen (een productiecel groepeert opeenvolgende bewerkingen). Ook deze manier van werken resulteert in minder chaos, een beter overzicht van de productie, minder backorders, reductie van de doorlooptijd, enz.

Wat kan PROVAN-QRM voor uw organisatie doen? We stellen het graag aan u voor.

  • Lely
  • Graco
  • Stuv
  • Gymna
  • DAF